Lajmet dhe Ngjarjet
Sindikata e Policisë së Kosovës shpreh indinjatën dhe shqetësimin e gjithë anëtarësisë dhe të punonjësve të Policisë së Kosovës që i përfaqëson lidhur me situatën e krijuar kohëve të fundit përkitazi me prezantimin dhe linçimin përmes një numri të mediave të shkruara dhe atyre elektronike ndaj një numri të zyrtarëve policor të Policisë së Kosovës […]
Sindikata e Policisë së Kosovës, në kuadër të projektit të mbeshtetur nga Olof Palme International Center ka organizuar ‘Sesionin Informues’ në regjionin e Ferizajit. Sesioni informus u mbajt në sallën e konferencave në restorant “Orchide” në Ferizaj. Në këtë sesion, u diskutua për strukturën e sindikatës në qendër dhe degët sindikale. Fokus i veçantë i […]
Sindikata e Policisë së Kosovës, në kuadër të projektit të mbeshtetur nga Olof Palme International Center sot mbajti ‘Sesionin Informues’ në Shoqatën Sindikale të regjionit të Mitrovicës. Sesioni u mbajt në sallën e konferencave në restorant “Vapiano” në Mitrovicë. Temat e përzgjedhura të këtij sesioni informues janë: “Funksionalizimi dhe ngritja e kapaciteteve të Rrjetit të […]