Lajmet dhe Ngjarjet
Sindikata e Policisë së Kosovës, në kuadër të projektit të mbeshtetur nga Olof Palme International Center sot mbajti ‘Sesionin Informues’ […]
U përmbyll me sukses projekti për funksionalizimin, ngritjen e kapaciteteve dhe fuqizimin e rrjetit të grave sindikaliste në Sindikatën e […]
Gjakovë, 1 Dhjetor 2018 – Sesion informues me gratë sindikaliste të Policisë së Kosovës. Sindikata e Policisë së Kosovës në […]