Lajmet dhe Ngjarjet
Pas bashkëpunimit të sinqertë dhe frytdhënës shumëvjeçar në mes Sindikates të Policisë së Kosovës dhe Sindikates të Policisë të Malit të Zi, nëshkrimi i Marrëveshjes së sotme në mes sindikatave tona, për të dy sindikatat paraqet hap të rëndësishëm dhe hap horizonte të reja për intensifikim dhe zgjerimin e bashkëpunimit tonë. >>>
Foto nga takimi i kryetarës së EUROCOOP-it Anna Nelberg dhe drejtuesve të Sindikatës së Policisë së Kosovës me menaxhmentin e Policisë së Kosovës! >>>