Lajmet dhe Ngjarjet
Sindikata e Policisë së Kosovës, në kuadër të projektit të mbeshtetur nga Olof Palme International Center ka organizuar ‘Sesionin Informues’ në regjionin e Ferizajit. Sesioni informus u mbajt në sallën e konferencave në restorant “Orchide” […]
Sindikata e Policisë së Kosovës, në kuadër të projektit të mbeshtetur nga Olof Palme International Center sot mbajti ‘Sesionin Informues’ në Shoqatën Sindikale të regjionit të Mitrovicës. Sesioni u mbajt në sallën e konferencave në […]
  Sindikata e Policisë së Kosovës, në kuadër të projektit të mbeshtetur nga Olof Palme International Center sot mbajti ‘Sesionin Informues’ në Shoqatën Sindikale të regjionit të Gjilanit. Sesioni u mbajt në sallën e konferencave […]