Konferenca e rrjetit te gruas sindikale te policisë se Maqedonisë ne Shkup

Me datën 23-24 Gusht 2018 u mbajt konferenca e rrjetit te gruas sindikale te policisë se  Maqedonisë ne Shkup ku morri pjesë edhe përfaqësueset e Sindikatës se Policisë se Kosovës (SPK),  në ketë konferencë sindikata e policisë prezantoi aktivitete  organizimin dhe funksionimin e sindikatës ne  policisë dhe pjesëmarrja e gruas ne këtë institucion !