Kryesia e Sindikatës së Policisë të Kosovës ishte në vizitë te tri famlijet

Kryesia e Sindikatës së Policisë të Kosovës ishte në vizitë te tri famlijet e pjestarëve të Policisë së Kosovës të rënë në kryerje të detyrës zyrëtare, të cilët janë shpallur Heronjë të Republikës së Kosovës.
Te familja e heroit Sami Thaqi, famlija e heroit Izet Demaj dhe familja e heroit Enver Zymberi, secila nga keto familje u mbeshtet nga SPK me nga 2000 euro.
Sindikata e Policisë së Kosovës gjithëmon ka pasur mision përkujdesjen e familjeve të policëve te rënë në kryerje të detyres zyrtare.

Këshilli Drejtues i SPK