SESION INFORMUES – Funksionalizimi i Rrjetit te Gruas ne SPK, Prishtine, 24.11.2018

SESION INFORMUES
Funksionalizimi i Rrjetit te Gruas ne SPK
Ngritja e kapaciteteve te Rrjetit te Gruas te SPK
Salla e Konferencave “Orion”
Prishtine, 24.11.2018
Mbeshterur nga: OLOF PALME INTERNACIONAL CENTER dhe ne bashkpunim me PEN & QPA