Sindikata e Policisë së Kosovës, në kuadër të projektit të mbeshtetur nga Olof Palme International Center

Sindikata e Policisë së Kosovës, në kuadër të projektit të mbeshtetur nga Olof Palme International Center sot është duke mbajtur ‘Sesionin Informues’ në Shoqatën Sindikale të regjionit në Prishtine.
Temat e përzgjedhura të këtij sesioni informues janë: “Funksionalizimi dhe ngritja e kapaciteteve të Rrjetit të gruas” – SPK, “Perspektiva gjinore” – PEN (Rrjeti i Edukatorëve Bashkëmoshatarë), “Struktura e dialogut social” – QPA (Qendra për Politka dhe Avokim)