BALLINA

BIOGRAFIA

KOMUNIKATAT

FORMULARI I ANËTARËSIMIT

Shkarko formularin për anëtarësim ne SPK

Marrëveshjet

PRONOCIME TELEVIZIVE

VIDEO GALLERIA E PK-SË

BASHKËPUNIMI NDËRKOMBËTAR

POLICËT E RËNË NË DETYRË

• MBËSHTETJE TË FAMILJARËVE TË POLICËVE TË RËNË NË DETYRË
• NUMRAT E TELEFONIT TË KRYETARËVE RAJONAL TË SINDIKATËS
• MBËSHTETJE PËR MUAJIN TETOR

GALERIA

RUBIKAT